Skip to content

Het oog van de waarheid (Eva Raaff)

Jochem (12) las “Het oog van de waarheid”van Eva Raaff:

“Het oog van de waarheid” is een fantasieboek waarin het gaat om mensen met speciale krachten die op zoek gaan naar de waarheid van het verleden en het heden. Onderstaand proloog is de kern van het verhaal:

Als water, vuur, lucht en steen zich met elkaar zullen verbinden en samen kunnen zijn, als één dan zal de queest’ zijn aanvang vinden. De Waarheid komt opnieuw aan ’t licht, na eeuwenlang te zijn verloren. Het Oog verleent de kijker zicht, als die de Waarheid ook wil horen. Zodra het Oog weer is hervonden, en teruggeplaatst wordt in zijn kas zal onverblind en onomwonden de waarheid zijn zoals die was. De Vinder wordt gelijk geboren met de opvolger der Leeuwentroon en zal tot hetzelfde bloed behoren doch zonder aanspraak op de kroon. Hun queest’ zal ook gelijk beginnen, maar één van hen vindt de dood. De Waarheid zal zich dan ontspinnen en bloed kleurt vele kleden rood. Daar waar lucht uit water welt, daar waar vuur de stenen smelt worden aarde en steen weer tot water en het water opdringt uit de krater.

Het is een heel bijzonder en spannend boek. Het begin van het verhaal was onduidelijk, omdat er personen genoemd werden die pas aan het einde van het verhaal werden beschreven, maar het trok mij wel aan om door te lezen. Het spannendste deel uit het boek was het moment dat het magische volk bijna …… dat kan ik niet verklappen! De schrijfster Eva Raaff is in 1962 geboren. Ze studeerde geneeskunde en woont nu in Mallorca waar ze een artsenpraktijk heeft.